Informacje o zbiorach

Strona główna / Informacje o zbiorach

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy posiada zbiór kilkudziesięciu tysięcy negatywów związanych z historią Wojska Polskiego z lat 1959 – 2004, na który składają się m.in. zespoły:

- Czołówki Fotograficznej Pomorskiego Okręgu Wojskowego,

- redakcji gazet Pomorskiego Okręgu Wojskowego: „Żołnierz Polski Ludowej” i „Wiarus”,

- zbiorów fotograficznych Warszawskiego Okręgu Warszawskiego.

Od 2015 roku trwają intensywne zabiegi nad ich opracowaniem i udostępnieniem czego efektem jest powstanie strony internetowej prezentującej Zbiory Cyfrowe Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W przyszłości planujemy również digitalizację zbiorów specjalnych muzeum, wśród których będzie można znaleźć wiele unikatowych fotografii czy dokumentów prezentujących polską historię militarną od końca XIX w. aż po dzień dzisiejszy.